top of page
BG Seminar.jpg

หลักสูตรสัมมนาออนไลน์

"TAS 19 คำนวณผลประโยชน์พนักงาน"

"TFRS 9 ตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน"

"TFRS 16 สัญญาเช่า"

อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)

ความประทับใจจากผู้เข้าอบรม

รับคำนวณ TFRS9 และ ECL โดย ABS / อาจารย์ทอมมี่

"การสอนของอาจารย์ทอมมี่กระชับ

มีการยกตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจง่ายครับ"

"รู้สึกดีครับ เจ้าหน้าที่ดูแลดี อาจารย์บรรยายเข้าใจ"

"ทำให้เรามีความเข้าใจในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

รวมไปถึงวิธีการคำนวณที่มาที่ไปของมันค่ะ"

"อาจารย์บรรยายดีมาก ชัดเจนมาก"

"ส่วนตัวก็ติดตามอาจารย์ทอมมี่อยู่แล้ว

เหมือนเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของแอคชัวเรียล"

สอบถามรายละเอียดสัมมนาของเราได้ที่: 083-256-1134 , 062-541-9823

bottom of page